Aydın 1 Şubesi

şube yönetm k.

Eğitim-Bir-Sen Şube Yönetim Kurulu Üyelerimizle;
•Ek Gösterge Komisyon Süreci,
•Sözleşmelilere Kadro Talebimiz,
•Üniversite İdari Personeli Yer Değiştirebilme Talebi Toplu Sözleşme Kararı Hakkında Çalışmalar,
•50/d Dilekçe Kampanyamız
gibi başlıkları Online değerlendirdik.